หมีเรื่องมาเล่า

หมีเรื่องมาเล่า ep.15 สรุปเนื้อหาจากงาน Web Summit 2019 วันที่สอง Feat. มะนุดเป็ด & Creative Talk

November 8, 2019

ต่อเนื่องกันไปเลยกับการสรุปเทรนด์เทคโนโลยีของโลกจากงาน Web Summit 2019

Featuring มะนุดเป็ด, Creative Talks