หมีเรื่องมาเล่า

หมีเรื่องมาเล่า ep.16 คุยกับผู้ร่วมก่อตั้งเรื่องที่มาและที่ไปของแอพฯ ‘ViaBus’

November 17, 2019

สัมภาษณ์คุณ ธนัทเศรษฐ์ หอวัฒนพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง ViaBus ว่าแอพนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร พัฒนาอย่างไร