หมีเรื่องมาเล่า

หมีเรื่องมาเล่า ep.21 สัมภาษณ์แอดทอยและสรุปเนื้อหาจากงานอีเวนท์ประจำปีของ DataRockie

December 22, 2019

หมีต่อสัมภาษณ์แอดทอย และเล่าเรื่องสรุปเนื้อหาจากงานอีเวนท์ประจำปีของเพจ DataRockie